Zakres usług

 • Kompleksowe prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych 
 • Prowadzenie podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów (PKPiR)    
 • Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT/CIT/VAT-7/VAT-UE
 • Wykonanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń działalności, 
 • Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • Doradztwo rachunkowo-księgowe,
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie dokumentów i ewidencji pracowniczych, w tym prowadzenie akt osobowych
 • Rozliczanie podatnika i pracowników z ZUS   
 • Sporządzanie korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • Przygotowywanie dokumentacji do refundacji z PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz dokumentacji do dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
 • Reprezentowanie firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Pomoc przy zakładaniu i likwidowaniu firmy
 • Sporządzenie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy ( o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wnioski o zorganizowanie stażu)
 • Sporządzanie wniosków kredytowych oraz inne

Adres

Biuro Rachunkowe, Anna Niewiadomy-Jaszczyszyn

ul. 3 Maja 8B, 57-410 Ścinawka Średnia, NIP 885-156-41-26

tel. 609 892 262, biuro@biurorachunkowe-anj.pl

www.biurorachunkowe-anj.pl